Υποτροφίες 2019

Αγαπητοί Γονείς,

 

Τα εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία» προσφέρουν μετά από γραπτό διαγωνισμό δύο (2) υποτροφίες, μία ολόκληρη και μία μισή, σε μαθητές
που τον Σεπτέμβριο του 2019, θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος κερδίσει την ολόκληρη υποτροφία θα είναι
πλήρως απαλλαγμένος από τα δίδακτρα, ενώ αυτός που θα κερδίσει τη
μισή, θα πληρώνει τα μισά.

Η διάρκεια των υποτροφιών θα είναι για όλο το γυμνάσιο, δηλαδή για
τρία χρόνια.

Προϋπόθεση για να κερδίσει κάποιος την υποτροφία είναι ο μέσος όρος
της βαθμολογίας στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 18.
Επίσης, για να διατηρηθεί η υποτροφία από τάξη σε τάξη, οι υπότροφοι
θα πρέπει να μην έχουν μέσο όρο τελικής βαθμολογίας από την Α΄ στη
Β΄ και από τη Β΄ στη Γ΄, μικρότερο από 18.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα / αντικείμενα είναι τρία:
1. Ελληνική Γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Σχολιασμός μιας εικόνας

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να διαβάσει ή να προετοιμασθεί κάποιος για
να συμμετάσχει. Τα θέματα είναι από την ύλη της ΣΤ΄ Τάξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές της Στ΄δημοτικού που εφέτος αποφοιτούν από τα δημόσια  σχολεία του νησιού.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων. 

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει:

α) Με προσωπική επίσκεψη στη γραμματεία του σχολείου κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 – 16.00.

β) Τηλεφωνικά, στο 22890 – 28670

γ) Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.