Φιλοσοφία, ταυτότητα, παιδαγωγικός προσανατολισμός του σχολείου.

Αντίληψη των Εκπαιδευτηρίων

Τα εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία φιλοδοξούν να ανταποκρίνονται στα αυτονόητα και προφανή, όπως είναι η επιτυχής λειτουργία ως προς την εφαρμογή του προγράμματος του υπουργείου παιδείας αλλά και πέραν αυτού, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Τόσο στο πλαίσιο όσο και στο περιθώριο του προγράμματος φιλοδοξία είναι το σχολείο να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την εποχή του και την κοινωνία, τόσο αυτήν που το περιβάλλει , όσο και την ευρύτερη, εθνική ευρωπαϊκή, παγκόσμια.

 Επιγραμματικά, λοιπόν θέλουμε στο σχολείο τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγαλύτερα να μαθαίνουν παίζοντας, να είναι χαρούμενα, να επικοινωνούν με τους δασκάλους τους, να μαθαίνουν παρατηρώντας  και αισθανόμενα , να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της εκπαίδευσης, να αγαπήσουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, να μάθουν για τον τόπο της και την ιστορία του, να συσχετίζουν μεταξύ τους αυτά που μαθαίνουν και με τη βοήθεια των δασκάλων τους να στοχάζονται (φιλο0σοφούν) και να αναστοχάζονται (σ΄ αυτά που γνώριζαν) είτε με αφορμή την ιστορία , την εθνική  ή άλλη γιορτή, την εκπαιδευτική επίσκεψη, την εκδρομή, το project.

Από την παρατήρηση, τη μελέτη, την ανακάλυψη ενθαρρύνονται και κατευθύνονται να εντοπίζουν οι μαθητές την ακολουθία των πραγμάτων και την ερμηνεία τους. Στόχος να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουμε, που θα τους χρειάζεται σε κάθε βήμα τους στη ζωή.

 Η καθημερινότητα του σχολείου είναι ένα ξεχωριστό περιβάλλον στο οποίο βιώνονται συναισθήματα, γίνονται πράξη αρχές και ηθικές αξίες.

 Με έμφαση στις ξένες γλώσσες επιδιώκεται η προετοιμασία για τις επικοινωνιακές αλλά και επαγγελματικές ανάγκες και δεξιότητες.

 Με σημαντική θέση για τον αθλητισμό, το σώμα, την κίνηση, την ανάδειξη της ατομικότητας αλλά και της συλλογικότητας.

Συνοψίζοντας :

Στο κέντρο του παντός ο άνθρωπος σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής : σωματική αλλά και πνευματική, κοινωνική και ηθική, καλαισθητική και πολιτική. Και πάνω απ΄ όλα γλώσσα.

Όχι νοητικός τρόπος πρόσληψης και κατανόησης αλλά διαθεματικά, βιωματικά, αισθαντικά.

Το πρόγραμμα, οι τρόποι διδασκαλίας, οι ιδιαίτερες δραστηριότητες, οι χώροι, τα ενδιαφέροντα υπηρετούν το βασικό στόχο που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου (όσο το δυνατόν) ανθρώπου της εποχής μας που είναι ταυτόχρονα πολύπλευρο υποκείμενο και ταυτόχρονα Μυκονιάτης, Έλληνας και Παγκόσμιος Άνθρωπος.

 

Πραγμάτωση

  Τα προαναφερθέντα γίνονται πράξη στην καθημερινότητα είτε μέσα στην τάξη είτε έξω από αυτήν.

 Με τις γιορτές μας, τις επισκέψεις μας, τη διαδραστικότητα της τεχνολογία, τα project, τις δημιουργίες μας καλλιτεχνικές ή μη, την προσπάθεια να έρθουμε κοντά και να ζήσουν με αυτό που μαθαίνουμε, είτε είναι η χλωρίδα του νησιού μας, είτε η ιστορία του, με τις σχέσεις ανάμεσα στους διδασκομένους και τους διδάσκοντες, αλλά και των ίδιων των μαθητών και πολλά άλλα θέλουμε να προσεγγίσουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους.

Παραθέτουμε έναν κατάλογο δραστηριοτήτων που βέβαια είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός , οι οποίες δραστηριότητες εντάσσονται στον ετήσιο κύκλο ή και ευρύτερα.

Οι τέσσερις μεγάλες μας γιορτές:

Οι δύο εθνικές, 28ο  Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου, η Χριστουγεννιάτικη στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο και η γιορτή λήξης του σχολικού έτους, στην αυλή του γυμνασίου – λυκείου.

Μέσω της συμμετοχής όλων των παιδιών νηπιαγωγείου και δημοτικού οι μαθητές ενσαρκώνουν ρόλους, αισθάνονται, τονώνουν το κοινωνικό ή και εθνικό συναίσθημα, δρουν από κοινού, μαθαίνουν, χορεύουν, έρχονται σε επαφή με την ιστορική, θρησκευτική ή μουσική παράδοση.

 

Επισκέψεις ενταγμένες και προετοιμασμένες στο πλαίσιο των μαθημάτων :

– αρχαιολογικοί χώροι Μυκόνου (Φτελιά θολωτός τάφος, πόρτες, Ληνώ, Κάστρο Γκύζη, Μοναστήρι Τουρλιανής)

– μουσεία του νησιού, δημοτική βιβλιοθήκη, και Στέγη Παναγιώτη Κουσαθανά.

– Δήλος

– Άνδρος, Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας ΚΠΕ Κορθίου.

– Τήνος, Παναγία, ενθυμήματα, συλλογή πινάκων ζωγραφικής, μουσείο μαρμαροτεχνίας, Σχολή γλυπτικής, Τήνιοι καλλιτέχνες.

– σπουδή στην τοπική ιστορία του νησιού

– χλωρίδα, ανάγλυφο, κύκλος νερού στο νησί.

– Πειράματα και  projects

– Project υγιεινής διατροφής

– Μαθηματικοποίηση των χώρων του σχολείου για την κατανόηση των μαθηματικών

– Λειτουργία ομίλων και επαφή με αντικείμενα όπως το σκάκι, οι παραδοσιακοί αλλά και οι μοντέρνοι χοροί, η μαγειρική, το θεατρικό παιχνίδι, η γιόγκα, ρομποτική.

 

 

– Παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών

– Πολεμικές τέχνες

– Τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα (κάθε χρόνο) για επαφή και γνωριμία με όσα αξιόλογα υπάρχουν ή συμβαίνουν εκεί

– Δραματοποίηση σκηνών από την ιστορία

– OPEN DAY, κάθε Μάιο

– Συμμετοχή σε διαγωνισμούς γνώσεων, μαθηματικών, Biennale (καλλιτεχνικά) [Λυσίας, Καγκουρό, Ευκλείδης, Μαθηματικής Εταιρείας]

– Ετήσιο ημερολόγιο

– Καθαρισμός παραλιών, συνεργασία με  HELMEPA

– Διαρκής παρουσία των γονέων στα περισσότερα από αυτά και μελών του συλλόγου γονέων του σχολείου.

– ομιλίες, εκδηλώσεις, προβολές για ασφαλές διαδίκτυο, αλκοόλ, οδική ασφάλεια, υγιεινή, πρόληψη νοσημάτων, επαγγελματικό προσανατολισμό

– Προσανατολισμός στο χώρο, χάρτες και ταυτοποίηση των γύρω νησιών.