Η Α Δημοτικού στην Άνδρο.

Το παιχνίδι του οικοσυστήματος, το δίχτυ του ψαρά, η γιορτή των ψαράδων, των ψαριών και των πουλιών.