Η ζωή στο σχολείο

 

Οι εκπαιδευτικοί μας:

  • Διακρίνονται από την αγάπη για τη δουλειά τους και δουλειά του εκπαιδευτικού είναι το παιδί.
  • Διαπνέονται από κοινές παιδαγωγικές αντιλήψεις και έχουν κοινή πρακτική.
  • Αποτελούν διδακτική και παιδαγωγική ομάδα.
  • Αναγνωρίζουν την ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσης.
  • Η συνεργασία του δασκάλου με το γονιό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων.
  • Εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε παιδί.

 

Εμφάνιση:

Η εμφάνιση των μαθητών του σχολείου κρίνεται σκόπιμο να είναι ομοιογενής για λόγους παιδαγωγικούς και πρακτικούς,

αυτές είναι οι καθημερινές εμφανίσεις των μαθητών μας.

Πληροφορική:

Η εκμάθηση των υπολογιστών ξεκινά, με τη μορφή του παιχνιδιού, από το νηπιαγωγείο μας. Γίνεται διδασκαλία και άσκηση στους υπολογιστές σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η χρήση υπολογιστών για διαθεματικές εργασίες από τους μαθητές καθώς και η οργάνωση και παρουσία των εργασιών τους μέσα από αυτούς.

computer-lab