Ίδρυση των εκπαιδευτηρίων

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ λειτούργησαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2007 ως νηπιαγωγείο και δημοτικό και την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009 προστέθηκαν το γυμνάσιο και λυκειακές τάξεις. Σήμερα λειτουργούν όλες οι βαθμίδες σε πλήρη μορφή, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.

 

Οι ιδρυτές

 Ιδρυτές των εκπαιδευτηρίων είναι οι εκπαιδευτικοί  Γιώργος Καψάλης, φιλόλογος και η Ιωάννα Πελέκη, φυσικής αγωγής. Πριν την ίδρυση είχαν θητεύσει σε ιδιωτικά σχολεία. Ο κ. Καψάλης έχει σταδιοδρομήσει για πολλά χρόνια στον φροντιστηριακό χώρο, κυρίως στο μάθημα της έκθεσης που υποστήριξε και βιβλιογραφικά, με αρκετά μεγάλη ανταπόκριση.