Διαδραστικό Σχολείο

” Η παιδεία δεν είναι απλή μεταβίβαση γνώσεων δεν είναι αποταμίευση δεδομένων στο μυαλό του μαθητή δεν είναι προσπάθεια προσαρμογής στο περιβάλλον είναι «άσκηση ελευθερίας» – ο παιδαγωγός και ο μαθητής είναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ γνώσης μπροστά στα προς γνώση αντικείμενα” .
JohnDewy- Ενεργητική, βιωματική μάθηση.

Η ψηφιακή τάξη είναι πλέον πραγματικότητα με τη χρήση διαδραστικών πινάκων (IWB) σε όλα τα τμήματά μας του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού σχολείου,Γυμνασίου και της Ά τάξης του Λυκείου, συνδυάζοντας αρμονικά τη βιωματική μάθηση μέσω της δημιουργικής χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Οι πίνακες αυτοί ως εργαλείο στα έμπειρα χέρια των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα μέσο:

  •  Για την αύξηση της αυτοπεποίθησης, εφόσον ο μαθητής παύει να φοβάται τον πίνακα, αλλά τον χρησιμοποιεί για να μαθαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά.
  • Για την παροχή περισσότερων βιωματικών εμπειριών μέσω ευκαιριών συμμετοχής και συνεργασίας των συμμαθητών μεταξύ τους.
  •  Για την αύξηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Οι τάξεις μας με την ορθολογική χρήση της τεχνολογίας μεταμορφώνονται σε δραστήριες κυψέλες, φέρνοντας το μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και προσφέροντας νέες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς μας.

Οι διαδραστικοί πίνακες μας δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης στη διδασκαλία πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και πηγών, ενώ η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς μας, όπως παρουσιάσεις powerpoint και διαδραστικές ασκήσεις Quiz, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνει μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης και προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών.

Διαδραστικό Δημοτικό:

Διαδραστικό Γυμνάσιο-Λύκειο: