Αντιμετωπίζουμε το Δημοτικό ως τη βάση της εκπαίδευσης.

 

 

Σκοπός μας είναι να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά και να αφομοιώνεται η ύλη κάθε τάξης, έτσι ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση

τόσο στην επόμενη τάξη όσο και στην επόμενη βαθμίδα.

 • Ένα τμήμα σε κάθε τάξη των 24 μαθητών.
 • Τήρηση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.
 • Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
 • Πλήρης διδασκαλία των Αγγλικών πέντε ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο επίπεδα και έτσι σχηματίζονται δύο 12μελή τμήματα.
 • Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση διαγνωστικό test. Ο μαθητής δε χρειάζεται άλλη βοήθεια.
 •  Το ίδιο ισχύει και για τη β΄ ξένη γλώσσα, που ξεκινά από τη Δ’ Δημοτικού. Εδώ τα τμήματα είναι εξαμελή (6).
 •  Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα οι μαθητές από την Α’ Δημοτικού μαθαίνουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρη κάλυψη του μαθητή σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 •  Ο μαθητής δοκιμάζει τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εικαστικό Εργαστήριο, δύο φορές την εβδομάδα.
 •  Αθλητικές δραστηριότητες: ο μαθητής επιλέγει μία επιπλέον δραστηριότητα, πλην του προγράμματος της Γυμναστικής.
 •  Όμιλοι: Οι μαθητές μπορεί να ικανοποιήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα με τη συμμετοχή τους σε ομίλους (τοπική μαγειρική, κηπουρική, κατασκευές με υλικά της θάλασσας, παραδοσιακοί χοροί, σκάκι, ψηφιδωτό, αγιογραφία, φωτογραφία κλπ.).
 •  Τοπική Ιστορία: Η Ε’ Δημοτικού, μια ώρα την εβδομάδα θα διδάσκεται την Τοπική Ιστορία.